Confédération des Associations Nationales des Tanneurs et Mégissiers de la Communauté Européenne
European Confederation of the Leather Industry

Rue Belliard 3 – 1040 Bruxelles
Tel 00.32.2.512.77.03 Fax 00.32.2.512.91.57
E-mail info@euroleather.com

European Trade Union Federation:
Textile, Clothing and Leather
Fédération Syndicale Européenne du
Textile, de l'Habillement et du Cuir

Rue J. Stevens 8 - 1000 Bruxelles 
Tél.: 00.32.2.511.54.77 Fax: 00.32.2.511.81.54
E-mail: fse.thc@skynet.be

Η COTANCE (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Δέρματος) και η ETUF: TCL (Ευρωπαϊκό Σωματείο Εργαζομένων στους Κλάδους Δέρματος, Ενδύματος και Υφάσματος) συνεδρίασαν στα πλαίσια του Κοινωνικού Διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και επαναβεβαίωσαν τη σύμπραξη τους σε θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο χώρο εργασίας.

Οι συνυπογράγοντες συνεπώς τον παρόντα κώδικα  επικροτούν ένα ελεύθερο και σύμφωνο με τους νόμους παγκόσμιο εμπόριο, που βασίζεται στις διεθνείς αρχές όσον αφορά  τα  Ανθρώπινα  Δικαιώματα.

 Οι Κοινωνικοί Εταίροι συμφωνούν να εργασθούν προς την κατεύθυνση ενός Ευρωπαϊκού Κλάδου Δέρματος παραγωγικού και διεθνώς ανταγωνιστικού που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.. Αναγνωρίζουν δε τις ευθύνες τους ως προς τους εργαζόμενους, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους.  

Άθρο 1. Περιεχόμενο του Κώδικα Συμπεριφοράς

 Η COTANCE και η ETUF:TCL καλούν τα μέλη τους να ενθαρρύνουν επιχειρήσεις και εργαζόμενους του Ευρωπαϊκού Κλάδου Δέρματος που θα σέβονται και θα συμπεριλάβουν άμεσα ή έμμεσα στους πιθανούς κώδικες συμπεριφοράς των χωρών τους, τις ακόλουθες ILO συμφωνίες:

 1.1  Απαγόρευση εξαναγκαστικής εργασία  (Σύμβαση 29 & 105)

 Απαγορεύεται η εξαναγκαστική εργασία ή εργασία κάτω από συνθήκες υποδούλωσης. Οι εργαζόμενοι δεν θα υποχρεούνται να υποβάλλουν στον εργοδότη χρηματική εγγύηση ή να παραδίδουν τα χαρτιά που πιστοποιούν την ταυτότητά τους.

1.2  Απαγόρευση απασχόλησης παιδιών  (Σύμβαση 138 & 182)

 Απαγορεύεται η απασχόληση παιδιών. Μόνο εργάτες ηλικίας άνω των 15 ετών ή άνω της υποχρεωτικής  ηλικίας σχολικής παρακολούθησης στις εμπλεκόμενες χώρες επιτρέπεται να εργάζονται. Θα πρέπει να εγγυάται η εξασφάλιση βοήθειας στα εν λόγω άτομα όσον αφορά τη σχολική διδασκαλία και δυνατότητες οικονομικής στήριξης σε αυτό το μεταβατικό στάδιο.

 1.3 Ελευθερία συναναστροφής και δικαίωμα συλλογικών συμφωνιών

  Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν ή να συμμετέχουν σε σωματείο εργαζομένων.  Αναγνωρίζεται το δικαίωμα στους εργάτες να ιδρύσουν εργατικό σωματείο και να διαπραγματευθούν συλλογικά. Οι εκπρόσωποι των εργατών δεν θα υπόκεινται σε διακρίσεις και θα έχουν πρόσβαση σε όλους τους χώρους εργασίας εάν αυτό απαιτείται προκειμένου να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους (Σύμβαση 135 & Υπόδειξη 143 του  ILO).

 1.4  Αποφυγή διακρίσεων στον εργασιακό χώρο (Σύμβαση 100 & 111)

 Ίση μεταχείριση προς όλους τους εργαζομένους ανεξάρτητα φυλής, φύλου, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, κοινωνικού στρώματος ή άλλου διακριτικού χαρακτηριστικού.  

Οι συνυπογράφοντες τον παρόντα  κώδικα καλούν όλα τα μέλη τους να σεβαστούν και να συμπεριλάβουν στους  πιθανούς κώδικες συμπεριφοράς τις προτάσεις που ακολουθούν.

1.5 Λογικά ωράρια εργασίας

 Ο αριθμός ωρών εργασίας πρέπει να είναι σε συμφωνία με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν στη βιομηχανία. Οι εργάτες δεν πρέπει να υποχρεούνται να εργάζονται σε μόνιμη βάση πάνω από 48 ώρες εβδομαδιαίως και θα έχουν το δικαίωμα μιας αργίας τουλάχιστον κάθε 7 ημέρες. Υπερωρίες θα γίνονται εθελοντικά, υπό τον όρο ότι δεν θα ξεπερνούν τις 12 ώρες εβδομαδιαίως, δεν θα απαιτούνται συχνά από τον εργαζόμενο και θα αποζημιώνονται πάντα.

 1.6 Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας

 Θα παρέχεται ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας και θα εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια λαμβάνοντας υπόψη όλους τους προδιαγραφόμενους κινδύνους. Απαγορεύεται αυστηρά οποιουδήποτε είδους σωματική κακοποίηση καθώς και απειλή, τιμωρία ή ασυνήθης πειθαρχική πράξη, σεξουαλική ή άλλου είδους παρενόχληση καθώς και οποιαδήποτε πράξη εκφοβισμού του εργαζόμενου.

1.7 Καταβολή  πληρωμής σύμφωνα με τους νόμους

 Οι μισθοί που καταβάλλονται θα είναι σύμφωνα με το κατώτατο οριζόμενο από το νόμο όριο και θα πρέπει να επιτρέπουν στον εργαζόμενο να αντιμετωπίζει τις βασικές του ανάγκες και να διατηρεί ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Απαγορεύεται η μείωση μισθού στα πλαίσια πειθαρχικών μέτρων.

 Άρθρο 2 – Προώθηση και υλοποίηση

 Η υλοποίηση αφορά στις απαραίτητες για την εφαρμογή του Κώδικα  ενέργειες σε όλα τα επίπεδα.

 2.1 Η COTANCE και η ETUF:TCL δεσμεύονται να προωθήσουν και να διανείμουν τον κώδικα έως τις 31 Δεκεμβρίου  2000.

 2.2 Η COTANCE και η ETUF:TCL καλούν τα αντίστοιχα μέλη τους να αποδεχθούν τον κώδικα και να ενθαρρύνουν την προοδευτική εφαρμογή του στις επιχειρήσεις.

 2.3 Η COTANCE και η ETUF:TCL θα οργανώσουν, όταν θεωρηθεί απαραίτητο, ενημερωτικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

 2.4 Η COTANCE και η ETUF:TCL θα καλέσουν τα μέλη τους να ενστερνιστούν τον κώδικα  και να θεωρήσουν ως αναγκαία προϋπόθεση την προσάρτησή του σε όλα τα συμβόλαιά τους με υπεργολάβους και προμηθευτές. Θα ενθαρρύνονται συνεπώς οι επιχειρήσεις που θα βεβαιώνουν ότι ο κώδικας έχει γίνει κατανοητός από τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές τους καθώς και τους εργαζόμενους.

 Άρθρο 3 –  Αξιολόγηση, Μηχανισμοί αποκατάστασης

 3.1 Η COTANCE και η ETUF:TCL  συμφωνούν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους στα πλαίσια του Κοινωνικού Διαλόγου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί η προοδευτική εφαρμογή του παρόντος κώδικα.

 3.2  Η COTANCE και η ETUF:TCL θα διεξάγουν ετήσια αποτίμηση της εφαρμογής του κώδικα, και η πρώτη θα λάβει χώρα όχι αργότερα από τις 30/06/2001.  Μπορεί να ζητηθεί μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τα Κράτη Μέλη να προσφέρουν την αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού υποστήριξη.

 3.3 Η COTANCE και η ETUF:TCL συμφωνούν ότι η εφαρμογή των αποτελεσμάτων πρέπει να ελέγχεται με τρόπο ανεξάρτητο, ώστε να υπάρχει εγγύηση της αξιοπιστίας του ελέγχου.

 3.4  Η COTANCE και η ETUF:TCL ενδέχεται, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου να αποφασίσουν από κοινού να λάβουν οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία  στοχεύοντας στην εφαρμογή του κώδικα.

  Άρθρο 4

 Τα μέλη της COTANCE ή οι θυγατρικές εταιρείες  μπορούν να εισάγουν περαιτέρω όρους στον δικό τους κώδικα. Η εφαρμογή του κώδικα δεν μπορεί κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες να αποτελέσει επιχείρημα για την υποβάθμιση κανόνων συμπεριφοράς που ήδη ισχύουν.

  Βρυξέλες 10 Ιουλίου 2000.

Για την COTANCE:

Για την ETUF:TCL: